ही साईट 1024 गुणीले 768 किंवा त्याहून अधिक रिझॉल्युशनमध्ये सर्वोत्तमप्रकारे पाहता येईल

 

Story of stuff (in Marathi)

 

(परत पहिल्या पानाकडे)


 

 

मूळ लघुपट Annie Leonard (http://www.storyofstuff.org)

अनुवाद Arvind Gupta (www.arvindguptatoys.com)

 

 

संपर्क cyberedutech@gmail.com